Yayınlarımız
ISSN: 1011-7474 | e-ISSN: 2564-6796

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI

Yılı
DERGİLER
Vakıflar Dergisi (1-46) 1938
Röleve ve Restorasyon Dergisi (5 cilt) 1974
Vakıf ve Kültür (7 sayı) 1998

YAYINLARIMIZ

Vakıflar Dergisi 75. yıl Özel Sayı 2013
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler I. Cilt1976
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler II. Cilt1976
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler III. Cilt1976
Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler IV. Cilt1986
1. Vakıf Haftası Kitabı1983
2. Vakıf Haftası Kitabı1984
1. Vakıf Şûrâsı Kitabı1985
4. Vakıf Haftası Kitabı1986
5. Vakıf Haftası Kitabı1987
6. Vakıf Haftası Kitabı1988
7. Vakıf Haftası Kitabı1989
8. Vakıf Haftası Kitabı1990
9. Vakıf Haftası Kitabı 19911992
10. Vakıf Haftası Kitabı1992
11. Vakıf Haftası Kitabı1994
12. Vakıf Haftası Kitabı1995
13. Vakıf Haftası Kitabı1996
Constantinople1939
Turgutoğulları, Eserleri, Vakfiyeleri 1957
Fatih Devrinde Karaman Eyaleti 1958
Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri, Şehrin İskanı ve Nufüsu1958
Süleymaniye Vakfiyesi1962
Istılah ve Tabirler1969
Vakıflar Bülteni (Dergi)1970
Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar1973
Ok Meydanı ve Okçuluk Tarihi1974
İstanbul Yeni Camii ve Hünkâr Kasrı
Türk Hanlarının Gelişimi ve  İstanbul Hanları Mimarisi1976
İthafü'l-Ahlaf fi Ahkami'l-Evkaf1977
Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz1978
Siyakat Yazısı1978
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası1978
Ankara Camileri1978
2762 Sayılı Vakıflar Kanunu1983
Kilim ve Düz Dokuma Yaygıları Müzesi Katoloğu1983
Eski Yazıları Okuma Anahtarı1983
Menşe-i ve Tarihi Gelişimi Açısından Vakıflar1983
Artvin İli Kitabı1984
Yeni Vakıflar Kataloğu1984
Yeni Vakıflar El kitabı1986
İstanbul'da Sahabe Kabir ve Makamları
İnsanlığın Yüzkarası Bulgar Mezalimi ve Bulg 'daki Vakıf Eserler1987
Vakıf ve Çocuk1987
Mimarbaşı Koca Sinan (2 Cilt)1988
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Osmanlı Taşra Teşkilatında (18) Yüzyılda Görev ve Görevliler 1990
Fatih Sultan Mehmed II Vakfiyeleri1993
Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevzuat Kitabı (2 cilt)1993
Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları1995
Türk Vakıf Hizmetlerinde Kalite ve Verimlilik1998
İl Vakıflar 861998
Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıf Eserleri ANKARA1998
Anadolu'yu Aydınlatanlar1998
Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesinde Bulunan  Tezhipli Kur'an-ı Kerim1999
Edirne Evkaf-ı İslamiyye Tarihi Camiler Mescitler1999
Türk Vakıf Şaheserleri1999
Selçuklu-Osmanlı Sultanları ve Türbeleri1999
Silsile-nâme                                                 1999
Vakıf Medeniyeti Sempozyumu 20032003
Saz- Dilara (5 CD)2003
Cumhuriyetin 80. Yılında Uluslararası Vakıf Sempozyumu 20032004
 Vakfiye Tuğraları2004
Selçuklu Vakfiye Tuğraları2004
Vakıf Varlıklarının Sanatsal Yönü-Sempozyum 20052005
İlahiyat-ı Şifa Metafizik2010
İlahiyat-ı Şifa İşaretler ve tembihler2010
İlahiyat-ı Şifa 2005
Çocuk ve Genç Gözüyle Değişim Sürecinde Vakıflar ÇALIŞTAY2006
Restore Edilen Değerlendirilen Yeniden İnşa Edilen  Vakıf Eserleri2006
 Geçmişten Geleceğe Vakıf Medeniyeti2006
Vakıf Medeniyeti Yılı 2006 Vakıflar Dergisi 2006 Vakıf Medeniyeti Yılı 2006
2006 Vakıf Medeniyeti Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı2006
İlginç Vakıflar Kitabı2007
Dokun, Hisset, Yaşa2007
2007 Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı2007
 (XIV-XV. ) Baldaken Tarzı Türbeler2007
2007 Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı Yarışma Eserleri ve Sergi Albümü2007
Halı Müzesi ile Kilim ve Düz Dokuma Yaygılar Müzesi Kataloğu2007
Sivas Gökmedrese2008
Kanuni Vakfiyesi Süleymaniye Külliyesi2008
Anadolu Kervan Yolları2008
Seçilmiş 100 Kompozisyon  (Ben Bir Vakıf Kursam)2008
Vakıflar Hukuku ve Mevzuatı2008
2008 Vakıf Medeniyeti Su  Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri Kitabı2009
2008 Yılı Vakıf Med Su Yılı “Yarışma Eserleri Sergisi Albümü" kitabı 2009
Basında Vakıflar Kitabı2009
Mimar Kemalettin  (3 cilt)2009
2009 Sağlık Yılı ve Etkinlikleri Kitabı 2009
Şam Süleymaniye Külliyesi ve Koruma Sorunları2009
Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu2012
Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar2012
Vakıf Hukuku Yazıları Ali Himmet2013
Vakıfların Hukuki Mahiyeti2013
Kolonizatör Türk Dervişleri2013
Vakıf Medeniyeti ve Şehir2013
Dünya Vakıflar Konferansı2014
1945 Umumi Tebliğler,Kanunlar,Tüzük ,Yönetmelik,İzahname
20. Cumhuriyet Yılında Vakıflar1943
2003-2010 Restorasyonlarımız (2 cilt)
2010 Vakıf Medeniyeti İstanbul Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikleri

4 Teşrievvel 1926 Tarihinden Evvel Vücut Bulmuş Olan Vakıfların1933
Cumhuriyetten Önce ve Sonra Vakıflar1937
İkrazat Talimatnamesi
Modern Restorasyon İlkeleri Üzerine Yorumlar1970
Vakıflar Genel Müdürlüğü Tarafından Tescili Yapılan Camiler
Türkiye'de Vakıflar1969
Vakıflar Galerisi Hakkında Muhtasar İzahat1939
Vakıflar Genel Müdürlüğü 1979 Yılı Bütçe Kanunu
Yugoslavya Türk Abideleri ve Vakıfları
Yürürlükte Olan ve Vakıflar İdaresini İlgilendiren Kanunlar, Tefsirler,Kararlar,Umumi Yazılar ve Saireye Ait Fihrist1945
Vakıflar Mecmuası (5 cilt)
Muharreratı Umumiye Mecmuası ( 4 tane)
Umum Yazılar Dergisi (2 tane)
Genel Yazılar Dergisi ( 8 tane)
Adliye Encümeni'nce Tadilen Kabul Edilen Vakıflar Kanunu ve Encümeninin Mazbatası1935
Fatih Devrinde İstanbul 1453-14811939
Vakıf ve İktisat (Sempozyum)2014
Evkaf-ı İslamiye Müzesinin Kuruluşunun 100. yılı ve Vakıf Müzeleri2014
Vakıf ve İktisat :İktisat ile İlgili Vakıf Belgeleri  ve Vakıf İktisadi Teşekkülleri2014
İlham Veren Medeniyet2012
1946 Umumi Tebliğler,Kanunlar,Tüzük ,Yönetmelik,İzahname 1947
Vakıflarımız1941
Vakıflar Kanunu ve Yönetmelikler2008
Vakıflar Umum Müdürlüğü (1950-1957)
Vakıf Medeniyeti 2011 yılı Eğitim Sempozyumu 2012
İran,Azerbaycan,Ermenistan ve Gürcistan'da Osmanlı Vakıfları 2011
Teftiş Mecmuası 1340
Mülhak Vakıflar El Kitabı1986
Tarihte İlginç Vakıflar2012
Vakıflar Kaynakçası2015
Taceddin Dergahı'nda İstiklal Şairi Mehmet Akif2016
Kervansaray Yolu Kayseri - Konya Orta Anadolu Rehber Kitabı2016
Mukaddime Tercümesi : indeksli Tıpkıbasım2016
Tarihte İlginç Vakıflar (Arapça)2016
Bosna Hersek Vakfiyeleri (5 cilt)2016
Vefatının 50. Yılında Mehmed Fuad Köprülü2017
Haseki Hürrem Sultan Kudüs Vakfiyesi2017
Vakıf ve Sivil Toplum 2017